Stichting Paard in Nood

Stichting Paard in Nood helpt paarden in nood:

-Paarden en pony’s met levenskwaliteit, die de eigenaar wil laten inslapen of slachten.

-Zieke, mishandelde, geblesseerde, verwaarloosde paarden en pony’s.

-Paarden uit de topsport, die niet meer interessant zijn voor de eigenaar.
Stichting Paard in Nood richt zich hoofdzakelijk op jongere paarden omdat hiervoor nauwelijks opvang is.

Contact via het telefoonnummer: 0031 6 106 412 78 of via: info@paardinnood.nl

(anonieme nummers kunnen ze helaas niet te woord staan)

Postadres:

Postbus 21139
6369 ZJ Simpelveld

Social Media

Twitter: twitter.com/paardinnood
Facebook: facebook.com/stichting.paardinnood

Bankgegevens

IBAN: NL65INGB0003859159
BIC: INGBNL2A
KvK:14097215